Dlaczego warto dbać o terminy zapłaty z faktur?

Odroczenie terminu płatności na fakturze nie jest obowiązkowe, a wynika z umowy pomiędzy kontrahentami. Stosowane są odroczenia daty zapłaty o 7, 14, 30, a nawet 90 dni od momentu wystawienia faktury, jednak najbardziej popularne jest przesunięcie daty o 7 bądź 14 dni.  
Należy pamiętać, że brak terminu zapłaty na fakturze oznacza, że płatność należy uregulować niezwłocznie.  

Jakie konsekwencje mogą wynikać z opóźnień w płatnościach? 

  • Zgłoszenie do Krajowego Rejestru Dłużników 

Wierzyciel może zgłosić informację o nierzetelności firmy do Krajowego Rejestru Dłużników. Przedsiębiorca, który widnieje w rejestrze, w przyszłości może mieć trudności z podpisywaniem nowych kontraktów handlowych, wynajęciem lokalu, czy z uzyskaniem kredytu bądź leasingu. Na rynku firma widnieje jako nierzetelna, przez co trudniej w przyszłości jest negocjować o lepsze warunki. Kontrahenci mają obawy co do danej firmy.  

  • Zgłoszenie sprawy do sądu 

Wierzyciel ma prawo zgłoszenia sprawy do sądu, jest to bardzo niekorzystna sytuacja dla przedsiębiorcy, ponieważ sąd będzie egzekwował spłaty wszystkich zobowiązań przez przedsiębiorcę. Dodatkowo do należności będzie doliczona opłata sądowa oraz należyte odsetki. Nieuregulowanie zobowiązań w wyznaczonym czasie może skutkować egzekucją komorniczą i zajęciem konta firmowego oraz dodatkowy koszt komornika.  

  • Negatywne skutki dotyczące podatku dochodowego i VAT-u 

Przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT muszą wziąć pod uwagę konieczność korygowania podatku VAT, jeżeli nie zapłacą faktury przez co najmniej 150 dni od terminu płatności. Korekta następuje w deklaracji składanej za okres rozliczeniowy, w którym upłynął termin 150 dni od terminu płatności. Dopiero po dokonaniu płatności można z powrotem odliczyć VAT. Warto pamiętać, że możliwe jest przesunięcie terminu płatności za zgodą obu stron, co pozwala uniknąć konieczności korekty VAT. To szansa, z której korzysta wielu przedsiębiorców. 
 

Jak widać, warto dbać o terminy zapłaty faktur, przede wszystkim to szansa na zbudowanie dobrych relacji z kontrahentem, ale i otwarcie możliwości na negocjowanie lepszych stawek i warunków w przyszłości. Terminowość otwiera furtkę przedsiębiorcom na zdobycie wyższej zdolności kredytowej, możliwości leasingu czy wynajmu lokalu. Wartko korzystać z narzędzi, które wspomogą pracę – aplikacja EasyDocs codziennie wysyła użytkownikom powiadomienie ze zbliżającymi się terminami płatności.