Bezpieczeństwo w EasyDocs

Ochrona danych to jeden z fundamentów działalności biznesowej. W EasyDocs rozumiemy, jak istotne jest zabezpieczenie dokumentów naszych Klientów. Wdrożyliśmy zaawansowane rozwiązania technologiczne i procesowe, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa. 

  • Poufność danych 

Dokumenty naszych Klientów są przechowywane w odseparowanych, prywatnych repozytoriach o ściśle określonych poziomach dostępu. Każdy użytkownik jest przypisany do określonej grupy uprawnień, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo i kontrolę nad danymi. 

  • Bezpieczne serwery 

Dane naszych klientów są zduplikowane fizycznie, geograficznie i geopolitycznie w centrach danych w kilku krajach Unii Europejskiej. Dokumenty są kilkukrotnie replikowane oraz archiwizowane. Taka architektura gwarantuje ciągłość działania oraz zabezpiecza przed kaskadowym skasowaniem danych.

  • Ochrona przed wirusami 

Wszystkie dokumenty wprowadzane przez naszych Klientów są skanowane programem antywirusowym. Dzięki temu zapewniamy, że przechowywane dane są wolne od zagrożeń i bezpieczne do użytku. 

  • Bezpieczne przesyłanie danych 

Dane są przesyłane za pomocą protokołu TLS, udostępniamy tylko jego najnowsze wersje, co zapewnia szyfrowanie i ochronę danych podczas transmisji. Wspieramy dobre praktyki  bezpieczeństwa informacji, aby zapewnić optymalne warunki dla przesyłania danych.