Odsetki od zaległości podatkowych i odsetki od składek ZUS w 2022 roku – 12% od 7 kwietnia

O tym, że nie opłaca się mieć zaległości w płatnościach wiadomo od dawna. Ale od 7 kwietnia opóźnienia w płatności podatków oraz składki na ubezpieczenie społeczne będą kosztowały nas jeszcze więcej. Stawka odsetek od tych zaległości sięgnęła już 12%. Lepiej zaplanuj wszystkie przelewy w EasyDocs – w aplikacji możesz nie tylko ustawić przypomnienie o terminach płatności, ale także zaimportować przelewy do banku w jednym pliku, jednym kliknięciem.

Źródło: https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/5449635,Odsetki-od-zaleglosci-podatkowych-i-odsetki-od-skladek-ZUS-w-2022-roku-12-od-7-kwietnia.html