Samozatrudnienie – co to jest i czy się opłaca?

Samozatrudnienie – co to jest? 

Samozatrudnieniem nazywamy taką sytuację, w której osoba fizyczna podejmuje działalność gospodarczą na własny rachunek i odpowiedzialność. Najczęściej przedsiębiorcy po założeniu działalności współpracują z jednym lub wieloma kontrahentami.  

Samozatrudnienie coraz bardziej popularne? 

Osoby pracujące w firmach często wybierają tę formę zatrudnienia ze względu na oszczędności ich pracodawcy (zwłaszcza po wprowadzeniu Polskiego Ładu). Ta forma staje się coraz bardziej powszechna w dużych firmach.  
Dodatkowo w ramach tej działalności rozliczają się też mali przedsiębiorcy i freelancerzy, którzy szukają sposobu na efektywną obsługę wielu klientów. 

Co pokazują statystyki? 

Według statystyk w Polsce w ostatnim kwartale 2021 roku samozatrudnienie wybrało 1,6 miliona osób pracujących na własny rachunek – głównie w sektorze usług.  
Badania Eurostatu pokazują, że pod względem liczby samozatrudnionych Polska zajmuje trzecie miejsce w Europie. 

Na jakich zasadach mogą pracować freelancerzy?  

Osoby pracujące na samozatrudnieniu same wypełniają obowiązki pracodawcy, najczęściej z tej formy korzystają freelancerzy. Innym sposobem zatrudnienia jest wykonywanie zlecenia od klienta jako osoba fizyczna, zawierając umowy cywilnoprawne. 

Czym różni się samozatrudnienie od zatrudnienia na etat? 

Najważniejszą różnicą jest to, że samozatrudnienie to w praktyce prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Osoba ta musi spełniać obowiązki podatkowe i rozliczeniowe, rozliczać je sama bądź korzystać z obsługi zewnętrznego księgowego.  Pracownicy etatowi nie muszą martwić się cyklicznym płaceniem składek i rozliczeniem podatkowym, ponieważ za to jest odpowiedzialny ich pracodawca.  

Samozatrudnienie: kiedy się opłaca? 

Przed podpisaniem kontraktu B2B, przelicz, czy wyższa stawka pokryje i obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, i koszty bezpłatnego urlopu oraz utratę innych benefitów. W Internecie znajdziesz wiele kalkulatorów do przeliczenia korzyści z samozatrudnienia. Odpowiednio porównanie dotyczy opłacalności samozatrudnienia osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej – zlecenie, dzieło.