Koniec ery papierowych faktur

Jedną z „rewolucji” Polskiego Ładu jest rezygnacja z faktur papierowych na rzecz e-faktur. 1 października 2021 roku – Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z która wejdą w życie przepisy dotyczące m.in. możliwości wystawiania e-faktur. E-faktura stanowi rodzaj faktury elektronicznej, który jest ustrukturyzowana i udostępniona w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). 

Rok 2022 będzie rokiem przejściowym dającym możliwość dokumentowania sprzedaży za pomocą tradycyjnych faktur papierowych, faktur elektronicznych lub e-faktur. Od 1.01.2023 r. dokumentowanie sprzedaży za pomocą faktury ustrukturyzowanej będzie obowiązkowe. 

Cel wprowadzenia e-faktur i korzyści dla podatników 

W ostatnich latach polski system podatkowy dąży do digitalizacji podatków. Wprowadzenie e-faktury jest kolejnym krokiem w tę stronę. Tym samym Polska stanie się, zaraz po Portugalii, Hiszpanii i Włochach, kolejnym krajem UE wdrażającym e-faktury. 

Głównym celem wprowadzenia e-faktur jest uszczelnienie systemu podatkowego, poprzez większą kontrolę rozliczeń między podatnikami. Organy podatkowe będą dysponować dokładniejszymi danymi dotyczącymi obiegu faktur na rynku, co w dużej mierze ma zapobiec wyłudzeniom VAT. 

Korzystanie z e-faktur, jako formy dokumentowania sprzedaży będzie niosło za sobą również korzyści dla podatników. Najistotniejszą z nich jest skrócenie terminu zwrotu VAT o 20 dni, tj. z 60 dni na 40 dni. Skorzystanie ze skróconego terminu zwrotu wymaga jednak spełnienia łącznie trzech warunków takich jak: 

  • w całym okresie rozliczeniowym podatnik musi wystawić wyłącznie faktury ustrukturyzowane zgodne z wzorem,  
  • być zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny dłużej niż rok, 
  • kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji do zwrotu, nie może przekraczać 3 tyś. zł 

Ponadto e-faktura pozostaje w bazie danych Ministerstwa Finansów, co daje gwarancję, że nigdy nie zaginie czy też nie ulegnie zniszczeniu. Dodatkową korzyścią będzie również zmiana dotycząca faktur korygujących. Rozliczenie korekty in minus będzie możliwe w okresie wystawienia faktury korygującej, nawet w przypadku, gdy odbiorca nie wyrazi zgodny na jej odbiór przez KSeF. 

Dodatkowo wdrożenie e-faktur wprowadzi zmiany w fakturowaniu dotyczące: 

  • Braku obowiązku zamieszczania oznaczenia „Duplikat” – wprowadzenie e-faktury ma zniwelować ryzyko zgubienia czy zniszczenia faktury 
  • Braku obowiązku umieszczania na fakturze korygującej wyrazów „Faktura korygująca” albo „Korekta”, czy wskazywania przyczyny korekty; 
  • Możliwości wcześniejszego wystawienia faktury – zmiana pozwoli podatnikom na wystawianie faktur nie wcześniej niż 60. dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, jak i 60. dnia przed otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty – wcześniej podatnik miał na to 30 dni. 

Funkcjonalność w EasyDocs 

EasyDocs jest programem mającym na celu wsparcie przedsiębiorców wprowadzających elektroniczny obieg i formę przechowywania dokumentów. EasyDocs daje możliwość przechowywania dokumentów w jednym miejscu, co jest ogromnym ułatwieniem w dobie pracy zdalnej i digitalizacji pracy. Jest to idealne narzędzie do udostępniania dokumentacji księgowości oraz kontroli nad dokumentami na bieżąco. Dodatkową opcją, która pojawiła się EasyDocs jest wystawienie faktur sprzedaży, korekt i pro-form. W pierwszym kwartale 2022 pojawi się możliwość wystawienia faktury ustrukturyzowanej (e-faktury) oraz wysłania jej do KSeF. Wszystkie dokumenty w jednym miejscu to większa kontrola nad firmą.